Konsultacje dla Studentów

Konsultacje dla Studentów realizowane są przez Nauczycieli Akademickich Kliniki Geriatrii w niżej podanych dniach tygodnia oraz godzinach, po skierowaniu do określonego Nauczyciela prośby o konsultację (e-mail) nie później, niż do godziny 13:00 dnia roboczego poprzedzającego planowaną konsultację i uzyskaniu potwierdzenia godziny oraz miejsca spotkania (Oddział Geriatrii - 5. piętro Szpitala Wieloprofilowego GCM w Katowicach-Ochojcu, Gabinet nr 121 c Oddziału Geriatrii - 1. piętro Szpitala Wieloprofilowego GCM (przed Zakładem Rehabilitacji GCM) w Katowicach-Ochojcu lub pomieszczenia dydaktyczne Wydziału w Katowicach-Ligocie). Za zgodą Nauczyciela konsultacja może odbyć się także w innym terminie.

Terminy konsultacji:
Adiunkt Agnieszka Batko-Szwaczka:     poniedziałki 12:00-12:45
Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek:     poniedziałki 13:00-13:45
Dr n. med. Anna Cogiel:         wtorki 9:00-9:45
Lek. Katarzyna Antoniak-Sobczak:     środy 11.00-11.45
Dr n. med. Joanna Dudzińska-Griszek:     czwartki 12:00-12:45
Dr n. med. Krzysztof Wilczyński:     czwartki 12:00-12:45