Pracownicy

 

Kierownik Kliniki (head): dr hab. n. med. Agnieszka Batko-Szwaczka abatko-szwaczka@sum.edu.pl 

 


Asystenci (assistants):