Studenckie Koło Naukowe

 

Opiekun koła – dr n. med. Krzysztof Wilczyński kwilczynski@sum.edu.pl 

Studenckie koło naukowe geriatrii jest przeznaczone dla osób, które interesują się geriatrią i gerontologią i chciałyby poszerzać swoją wiedzę poza ramy zajęć obowiązkowych. W ramach koła organizowane są spotkania raz w miesiącu oraz warsztaty. Członkowie koła geriatrycznego mają możliwość pisania prac naukowych z zakresu geriatrii oraz udział w konferencjach. Siedziba: Klinika Geriatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy Oddziale Geriatrii Górnośląskie Centrum Medyczne, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice - Ochojec